ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΗΛΕΨΥΞΗ

Η ΙΤΑ έχει ενεργή παρουσία στο χώρο της Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ).

Έχει συμμετάσχει σε Έργα τηλεθέρμανσης σε συνεργασία με κορυφαίες ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές εταιρείες στην προμήθεια εξαρτημάτων τηλεθέρμανσης, παροχή τεχνογνωσίας, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση των έργων:

  • Τηλεθέρμανση Κοζάνης.
  • Τηλεθέρμανση της κοινότητας Νυμφασίας νομού Αρκαδίας.
  • Εγκατάσταση προ-μονωμένων σωλήνων τσιμέντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.
  • Τηλεθέρμανση Σόφιας Βουλγαρίας.

Πέραν αυτών, η ΙΤΑ συμμετέχει στη ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., την εταιρεία – φορέα υλοποίησης και εκμετάλλευσης του πρωτοποριακού έργου Συμπαραγωγής-Τηλεθέρμανσης της πόλης των Σερρών.

Η επένδυση αυτή λειτουργεί ως ανεξάρτητος σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 16,5 MWe και 91,5 MWth θερμικής. Το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται στις ΜΕΚ και στους λέβητες είναι το φυσικό αέριο. Ο σταθμός συμπαραγωγής τροφοδοτεί με θερμότητα το δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης των Σερρών (το οποίο διευρύνεται συνεχώς) ως μέρος της ίδιας επένδυσης για την κάλυψη των φορτίων θέρμανσης και ζεστού νερού στο κέντρο της πόλης.Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ).Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην σχετική ενότητα του site, Εργα-Επενδύσεις.

Η ΙΤΑ σχεδιάζει ανάλογες επενδύσεις και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και έχει ήδη ολοκληρώσει την αδειοδοτική διαδικασία για την πόλη της Δράμας όπου έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες Άδειες (Παραγωγής και Εγκατάστασης) και έχει λάβει επίσης θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για άδεια παραγωγής στην Καβάλα.

TOP