Μ&S

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η M&S αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς, εκπαιδευμένους στη Δανία και τις Η.Π.Α., με εμπειρία δεκαπέντε ετών στη λειτουργία ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σταθμών και κορυφαία εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Danish Wind Power Academy (DWPA).

Η M&S είναι πλήρως εξοπλισμένη με ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία καθώς και εργαστήριο επισκευών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με υπερσύγχρονα διαγνωστικά όργανα και πληροφοριακά συστήματα.

Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευαστές ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάνελ, διεθνείς εταιρείες παροχής επισκευών και συντήρησης, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και προμηθευτές ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

 

Στόχος της να είναι αξιόπιστος συνεργάτης παρέχοντας:

 • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
 • Κορυφαίες εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Πλήρη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλεια

 

Η εταιρία αναλαμβάνει:

 • Προγραμματισμένη συντήρηση
 • Προληπτική συντήρηση
 • Επισκευές
 • Διορθωτική συντήρηση
 • Παρακολούθηση λειτουργίας και αναβαθμίσεις με υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την άμεση απομακρυσμένη διαχείριση
 • Εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα, τους υποσταθμούς και τη σύνδεση στο δίκτυο
 • Αναλυτικές τεχνικές αναφορές για κάθε εργασία επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης
 • Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων μηχανικών με δοκιμές, επιθεωρήσεις και σύνταξη ειδικών αναφορών με χρήση τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών
TOP