Μ&S

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η M&S αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς, εκπαιδευμένους στη Δανία και τις Η.Π.Α., με εμπειρία άνω των δεκαπέντε ετών στη λειτουργία ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σταθμών και κορυφαία εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Danish Wind Power Academy (DWPA).

Η M&S είναι πλήρως εξοπλισμένη με εξειδικευμένα εργαλεία,  σύγχρονα διαγνωστικά όργανα και πληροφοριακά συστήματα,  συνεργάζεται με κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο κατασκευαστές εξοπλισμού έργων ΑΠΕ, διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και προμηθευτές ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

 

Στόχος της να είναι αξιόπιστος συνεργάτης παρέχοντας:

 • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών
 • Κορυφαίες εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Πλήρη συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

 

Η εταιρία αναλαμβάνει:

 • Προγραμματισμένη συντήρηση
 • Επισκευές, διάγνωση και αντιμετώπιση βλαβών
 • Αντικατάσταση ή/και επισκευή μείζονος εξοπλισμού (main components)
 • Υπηρεσίες condition monitoring μέσω και εξειδικευμένων συνεργατών
 • Παρακολούθηση λειτουργίας με σύγχρονο εξοπλισμό για άμεση απομακρυσμένη διαχείριση
 • Εργασίες σε όλο το εύρος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων υποσταθμών και έργων σύνδεσης με το δίκτυο
 • Αναλυτικές τεχνικές αναφορές για κάθε εργασία επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης
 • Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων μηχανικών με δοκιμές, επιθεωρήσεις και σύνταξη ειδικών αναφορών με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού από ειδικά εκπαιδευμένους μηχανικούς
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σύνολο των διαδικασιών αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών
TOP