ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΣΗΘΥΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 100.000τμ ΜΕ ΣΗΘΥΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το θερμαινόμενο με ΣΗΘYA θερμοκήπιο, το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα, βρίσκεται σε λειτουργία από το 2006 στα όρια της πόλης της Δράμας.

  • Θέρμανση από σταθμό ΣΗΘYA απόδοσης 4,9MWth & 4,8MWe και λέβητες αιχμής ισχύος 9MWth.
  • Η καλλιέργεια πραγματοποιείται με την μέθοδο της υδροπονίας, όπου η ανάπτυξη των φυτών γίνεται σε αδρανές υπόστρωμα, όπως o πετροβάμβακας (και όχι χώμα), με αποτέλεσμα τον απόλυτο έλεγχο του ριζικού περιβάλλοντος, της υγείας του ριζικού συστήματος και της θρέψης των φυτών.
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία με κεντρικό έλεγχο από Υ/Η μέσω εξελιγμένου συστήματος SCADA. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ακριβής έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και αερισμός) και ο έλεγχος του ποτίσματος και της λίπανσης των φυτών με ημερήσιο προγραμματισμό. Όλες οι παράμετροι ελέγχονται ανεξάρτητα και διαφοροποιούνται στα διάφορα τμήματα του θερμοκηπίου.
  • Ο βέλτιστος περιβαλλοντικά σχεδιασμός περιλαμβάνει την επεξεργασία των καυσαερίων της μονάδας ΣΗΘΥΑ με αφαίρεση των NOx και τροφοδοσία του CO2 στο θερμοκήπιο προς απορρόφηση από τα φυτά για επιτάχυνση της ανάπτυξης και της καρποφορίας τους.
  • Κορυφαία εξοικονόμηση νερού με ανακύκλωση και επανάχρηση και αξιοποίηση του βρόχινου νερού που συλλέγεται από τη στέγη.
  • Η καλλιέργεια βασίζεται στη μέθοδο του βιολογικού ελέγχου των παρασίτων, όπου οι εχθροί των φυτών καταπολεμούνται με φυσικά μέσα, αποφεύγοντας την χρήση χημικών, ενώ η γονιμοποίηση γίνεται με μέλισσες.
  • Το τελικό προϊόν έχει πιστοποίηση «Health Safety Products ®» λόγω του απόλυτου ελέγχου των θρεπτικών συστατικών και της περιεκτικότητας κάθε στοιχείου σε συμμόρφωση με τις αυστηρότερες απαιτήσεις της ΕΕ. Το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα, όπως το GLOBALGAP, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και των πλέον αυστηρών Ευρωπαϊκών αγορών.
  • Η συγκομιδή των καρπών και η διαλογή γίνεται με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως ηλεκτροκίνητα οχήματα και αυτόματα μηχανήματα ταξινόμησης σύμφωνα με το μέγεθος και το χρώμα, ικανοποιώντας όλη την γκάμα ζήτησης των Ευρωπαϊκών αγορών.

ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η επένδυση αποτέλεσε ήδη από τη φάση της κατασκευής της ,μείζονα μοχλό ανάπτυξης για τη Δράμα.

Σήμερα απασχολεί μόνιμα πάνω από 100 άτομα επιστήμονες, τεχνικούς και εργάτες από την περιοχή. Η καλλιεργητική περίοδος εκτείνεται σε όλο το έτος και αποτελεί σταθερή πηγή επιχειρηματικότητας για την περιοχή. Η παραγωγή διοχετεύεται στην ελληνική αγορά και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το κόστος κατασκευής ανήλθε στα 25 εκ. €. Το θερμοκήπιο παράγει σε ετήσια βάση 2.700 τόνους χρωματιστές πιπεριές (κόκκινες, κίτρινες, πορτοκαλί και πράσινες), σε συμμόρφωση με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας

greekpeppers.gr

TOP