Ο ΟΜΙΛΟΣ

O Όμιλος ΙΤΑ ιδρύθηκε το 1988 με πεδίο δραστηριότητας την ενέργεια και το περιβάλλον. Επενδύοντας στην εμπειρία και την εξειδίκευση ιδρυτών και συνεργατών, ο όμιλος κατέστη γρήγορα πρωτοπόρος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Σήμερα ο όμιλος ΙΤΑ κατέχει επίσης ηγετική θέση στη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού αερίου, επίσης δραστηριοποιείται και σε άλλα επιχειρηματικά πεδία σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΟΡΑΜΑ

Ο Όμιλος ΙΤΑ εστιάζει στην πράσινη ενέργεια και τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Διεθνείς Συνεργασίες

Η τεχνική και επιχειρηματική εμπειρία και εξειδίκευση του ομίλου ΙΤΑ υποστηρίζεται διαχρονικά από διεθνείς συνεργασίες με ισχυρούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων:

 • Την ηγέτιδα κατασκευάστρια ανεμογεννητριών VESTAS
 • Την διεθνούς φήμης κρατική Δανική εταιρεία φυσικού αερίου και ΑΠΕ ØRSTED (τ.DONG)
 • Τους κορυφαίους στην Ευρώπη στο energy contracting TECHEM
 • Τους Ολλανδούς κατασκευαστές βανών για εξειδικευμένες εφαρμογές MOKVELD
 • Τους συμβούλους μηχανικούς CARL BRO
 • Τους Δανούς ειδικούς κατασκευαστές προμονωμένων σωληνών LØGSTØR
 • Την κορυφαία Ολλανδική εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης ανεμογεννητριών BETTINK

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Όμιλος αναλαμβάνει πλήρεις μελέτες, εργολαβίες EPC, λειτουργία και συντήρηση, αλλά και συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα σε έργα στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Aναλυτικά:

 • Ανάπτυξη έργων
 • Υπηρεσίες συμβούλων μηχανικών
 • Προγραμματισμό και διαχείριση έργων
 • Κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»
 • Λειτουργία και συντήρηση
 • Συμμετοχή στο επενδυτικό σχήμα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος

Αντώνιος Γερασίμου
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος & Ναυπηγός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μανταλένα Γερασίμου

Οικονομολόγος-Περιβαλλοντολόγος
MSc in Environmental Management

Μέλη

Ευάγγελος Γερασίμου

Γεώργιος Κωνσταντάκης
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Απόστολος Μητσοβολέας
Οικονομολόγος

Στελέχη

Διευθυντής Λειτουργιών

Δημήτριος Μοίρας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Νομικός Σύμβουλος

Μάνθος Αφεντουλίδης
Δικηγόρος

Οικονομικός Διευθυντής

Στυλιανός Ανδρέου
Οικoνομολόγος

Διευθυντής Ανάπτυξης

Νίκος Δαμάτης
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
MSc in Manufacturing Systems Engineering

Διευθυντής ΑΠΕ

Κωνσταντίνος Στρούτζας
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc in Advanced Manufacturing Technology

Διευθυντής Θερμικών Έργων

Πέτρος Αρβανιτάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Έργων
Γιώργος Ρελάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
ΜSc in Renewable Energy Systems Technology

TOP