ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος ΙΤΑ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σχετικών με την Ενέργεια και το Περιβάλλον, όπως:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • Αιολική ενέργεια
 • Ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά & ηλιοθερμικά)
 • Βιομάζα & βιοκαύσιμα
 • Γεωθερμία
 • Μικρά υδροηλεκτρικά
 • «Έξυπνα» αυτόνομα δίκτυα με διατάξεις αποθήκευσης
 • Υβριδικά αυτόνομα δίκτυα
 • Φυσικό Αέριο
 • Αφαλάτωση με αξιοποίηση αιολικής ενέργειας
 • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας
  • Υψηλής απόδοσης με εφαρμογές σε τηλεθέρμανση – τηλεψύξη
  • Υπερσύγχρονα θερμοκήπια
  • Μονάδες αφύγρανσης
 • Επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων
TOP