ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΤΗΛΕΨΥΞΗ

ΣΗΘΥΑ ΜΕ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ.

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (16MWe)ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ(66MWth) ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΘΗΑ)

Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας είναι μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη και ώριμη τεχνολογία, δοκιμασμένη σε ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, αποδεδειγμένα αποδοτική και αξιόπιστη. Η βασική αρχή ενός συστήματος ΣΗΘ είναι η εκμετάλλευση της θερμότητας η οποία συν-παράγεται με την ηλεκτρική ενέργεια και η οποία συνήθως απορρίπτεται στο περιβάλλον. Με αυτή την αρχή επιτυγχάνεται μεγάλη αύξηση στο βαθμό απόδοσης της διαδικασίας και συνεπώς εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο σταθμός ΣΗΘ Υψηλής Απόδοσης της ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., σε λειτουργία από το 2007 είναι η πρώτη εφαρμογή του είδους της στην Ελλάδα. Παρέχει συμπαραγόμενο ηλεκτρισμό στο εθνικό σύστημα μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων της πόλης των Σερρών. Τα υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής, κατασκευασμένα από ειδικούς προμονωμένους σωλήνες, τροφοδοτούν με θερμότητα τους θερμικούς υποσταθμούς στις εγκαταστάσεις του κάθε καταναλωτή. Ήδη αξιολογείται η δυνατότητα επιπλέον παραγωγής ψύξης, από το ίδιο δίκτυο, κατά τη διάρκεια του θέρους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σχεδιασμός της μονάδας ΣΗΘΥΑ και του δικτύου Τηλεθέρμανσης στις Σέρρες βασίστηκε στις θερμικές ανάγκες της πόλης. Η πολύ υψηλή αποδοτικότητα της λειτουργίας της εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ενισχύοντας και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Επιπρόσθετα, η χρήση Φυσικού Αερίου σε αντικατάσταση μικρών καυστήρων πετρελαίου διάσπαρτων εντός του αστικού ιστού επιφέρει μεγάλη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, η αυξημένη αποδοτικότητα της μονάδας ΣΗΘΥΑ σε συνδυασμό με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Φυσικού Αερίου (σε σύγκριση με το πετρέλαιο) μειώνουν δραματικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Προσφέρεται, τέλος, απόλυτη ασφάλεια και ευκολία στους καταναλωτές, που δεν αποθηκεύουν πλέον καύσιμα στα κτίριά τους και δεν επιφορτίζονται με τη διαχείριση και τον ανεφοδιασμό τους.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

Κόστος Επένδυσης 50 εκ. €
Ολικός ενεργειακός βαθμός απόδοσης > 88 %
Καύσιμο Φυσικό αέριο
Ηλεκτρική ισχύς 16 MWe
Θερμική ισχύς 66 MWth
Μήκος δικτύου >54,8 km 
Σύνδεση με 1348  + 1 βιομηχανικός καταναλωτής (Μηδική Σερρών – Μονάδα Αφύγρανσης Χορτονομών Μηδικής).

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

  • Καθαρό περιβάλλον
  • Ασφαλής παροχή ενέργειας
  • Παντελής έλλειψη οσμών και θορύβου
  • Μηδενικό κόστος σύνδεσης – μικρό κόστος λειτουργίας
  • Μηδενικό κόστος συντήρησης
  • Διαθεσιμότητα 24 ώρες/ημέρα, 365 ημέρες/χρόνο
  • Πληρωμή μετά τη χρήση της ενέργειας

 

thermie.gr

TOP