ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ.

Ο σταθμός αφαλάτωσης στο νησί της Μήλου τροφοδοτείται με αιολική ενέργεια και αποτελεί ένα υπερσύγχρονο ‘ΒΟΟ’ (Build ,Own ,Operate ) έργο, το πρώτο του είδους του στη χώρα. Εξασφαλίζει την αυτονομία του νησιού σε πόσιμο νερό ,βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και παρέχοντας δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στον τουρισμό, τη βιομηχανία και άλλες δραστηριότητες. Έως την έναρξη λειτουργίας του σταθμού το καλοκαίρι του 2007, το νησί χρησιμοποιούσε χαμηλής ποιότητας, μη πόσιμο νερό που μεταφέρονταν με υδροφόρες και αναμιγνύονταν με υφάλμυρο νερό από τοπικές γεωτρήσεις. Η υπερσύγχρονη μονάδα αντίστροφης ώσμωσης παρέχει κορυφαίας ποιότητας πόσιμο νερό, καλύπτοντας τις απαιτήσεις σε ποσότητα για το σύνολο του νησιού σε ετήσια βάση. Η λειτουργία του σταθμού δεν επιβαρύνει το ευαίσθητο τοπικό περιβάλλον ούτε και το μικρό αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς η καταναλισκόμενη ενέργεια αντισταθμίζεται με ενέργεια που παράγεται από ανεμογεννήτρια στο παρακείμενο αιολικό πάρκο του ομίλου ΙΤΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Σταθμός αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση, δυναμικότητας 4.500 κ.μ./ημ πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου του νησιού.
  • Ανεμογεννήτρια δυναμικότητας 850 kW εγκατεστημένη σε υφιστάμενο αιολικό πάρκο της «Αιολική Μήλου Α.Ε.», στη θέση «Κουτσουνόρραχη».
  • Αγωγός μεταφοράς μήκους 2.800μ, που συνδέει το σταθμό αφαλάτωσης με τις δεξαμενές αποθήκευσης.
  • Συστοιχία τεσσάρων δημοτικών δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού με συνολική χωρητικότητα στα 5.000 κ.μ., συνδεδεμένη στο δίκτυο διανομής του νησιού.
  • Υλικό και λογισμικό SCADA για την αποδοτική διαχείριση και απομακρυσμένη παρακολούθηση του σταθμού αφαλάτωσης και του αιολικού πάρκου σε αρμονία με τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε στα 6 εκ. €.

TOP