ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Στον τομέα της Γεωθερμίας ο όμιλος ΙΤΑ έχει παρουσία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έχει δραστηριοποιηθεί με την ανάπτυξη των παρακάτω έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό:
Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ιαματικών λουτρών και ξενοδοχειακής μονάδας στη Ν. Μήλο αξιοποιώντας γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας.

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπίου στη Ν. Μήλο αξιοποιώντας γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας.

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, διερεύνηση και επιλογή δυνατών εφαρμογών και αντίστοιχων τεχνολογιών αξιοποίησης και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου για ηλεκτροπαραγωγή αξιοποιώντας γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας στη Ν. Μήλο.

Διερεύνηση και επιλογή δυνατών εφαρμογών και αντίστοιχων τεχνολογιών αξιοποίησης, ανάπτυξη σχεδίων εκμετάλλευσης γεωθερμικού πεδίου και καθορισμός επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Αρίστινου Νομού Έβρου.

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπίου στο γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού Νομού Καβάλας.

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, ανάπτυξη σχεδίων εκμετάλλευσης γεωθερμικού πεδίου και καθορισμός επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων Νομού Ξάνθης. Οι μελέτες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης βάσει σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης της 18/7/2003.

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής εγκατάστασης αβαθούς γεωθερμίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και καθορισμός επιχειρηματικού σχεδίου για την κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπίου στο γεωθερμικό πεδίο Θερμών Νιγρίτας του Νομού Σερρών αξιοποιώντας γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας.

Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και καθορισμός επιχειρηματικών σχεδίων για την κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπίων σε γεωθερμικά πεδία του εξωτερικού αξιοποιώντας γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας.

TOP