ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η ΙΤΑ εκτιμώντας ότι το νερό ως πολύτιμο αγαθό θα παίξει σημαντικό ρόλο στην χιλιετία που διανύουμε, έχει ασχοληθεί έγκαιρα στον τομέα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και στην αφαλάτωση.

Προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται ήδη με την κορυφαία πολυεθνική εταιρεία παραγωγής μεμβρανών μικρο-διήθησης, τη ZENON.

Η οικολογική πρόταση της ΙΤΑ είναι ότι το κακής ποιότητας νερό που παράγεται από τους συμβατικούς Βιολογικούς Καθαρισμούς Αστικών Αποβλήτων (ΒΙΟΚΑ) και απλά σήμερα απορρίπτεται, μπορεί κάλλιστα με τη τεχνολογία της ΖΕΝΟΝ να επαναχρησιμοποιηθεί (πλην ποσίμου), αυξάνοντας αντίστοιχα τα αποθέματα σε πόσιμο νερό και μειώνοντας παράλληλα τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι οικολογικές δε λύσεις που παρέχει το νερό αυτό, π.χ. για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών, είναι ανεκτίμητες. Πόσον μάλλον σήμερα που ο υδροφόρος ορίζοντας σε πολλές περιοχές της χώρας έχει μειωθεί επικίνδυνα.

Άποψή μας είναι ότι και στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσουμε πάραυτα το παράδειγμα όλων των άλλων οικολογικά προηγμένων χωρών και να δημιουργήσουμε και εμείς τις προϋποθέσεις ώστε τα αστικά απόβλητα να μεταμορφωθούν σε 100% καθαρό νερό. Να ληφθεί υπόψη ότι οι πηγές για την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου Αττικής, με αρχή τη λίμνη του Μαραθώνα “ταξιδεύουν” όλο και βορειότερα ψάχνοντας για νέα αποθέματα ενώ τα έχουμε κυριολεκτικά δίπλα μας!

Σημειωτέον ότι μόνο το ΒΙΟΚΑ στη Ψυτάλλεια μπορεί να “γλιτώσει” μέχρι και 600.000 μ3 τη ημέρα σε πόσιμο νερό μετατρέποντας το άχρηστο τελικό σήμερα παράγωγό του σε νερό όλων των χρήσεων πλην ποσίμου.

Η ΙΤΑ θεωρεί ότι η αφαλάτωση θα είναι η λύση στο πρόβλημα ύδρευσης των Ελληνικών νησιών και εκπονεί επενδυτικές προτάσεις για λογαριασμό Δήμων στις οποίες προτίθεται να συμμετέχει και αυτή με τις πλέον δόκιμες τεχνολογίες όπως αντίστροφη ώσμωση, σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ (Αιολική, Γεωθερμική κλπ).

Η ΙΤΑ έχει δραστηριοποιηθεί και σε έργα αφαλάτωσης σε Ελληνικά νησιά και βιομηχανίες ως εξής:

Συμμετοχή στην μελέτη σκοπιμότητας και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός σταθμού αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης ώσμωσης (300m3 νερό/μέρα), η ενεργειακή κατανάλωση του οποίου θα αντισταθμίζεται από την παραγωγή μίας ανεμογεννήτριας VESTAS V29-225kW, σε συνεργασία με συμβούλους της εταιρείας LDK, την εταιρεία ανεμογεννητριών VESTAS και την εταιρεία έργων και τεχνολογίας αφαλάτωσης OSMO.

Προετοιμασία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και μελετών για την συμμετοχή της εταιρείας AUSTRIAN Energy and Environment στον διαγωνισμό έργου αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης για τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου.

Τεχνικοοικονομικές μελέτες για την εφαρμογή Δανέζικων υβριδικών συστημάτων αφαλάτωσης – αιολικής ενέργειας-diesel σε συνεργασία με τις εταιρείες VESTAS και DANVEST.

Προετοιμασία τεχνικοοικονομικής προσφοράς έργου αφαλάτωσης στήν Υδρα.

Προετοιμασία τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και μελετών για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ενός σταθμού αφαλάτωσης τεχνολογίας αντίστροφης ώσμωσης, η ενεργειακή κατανάλωση του οποίου θα αντισταθμίζεται από την παραγωγή μίας ανεμογεννήτριας VESTAS V47-660kW.

TOP