ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολικά Πάρκα

  • Αιολικά πάρκα σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 260 MW σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και ανεξάρτητους ιδιώτες παραγωγούς.
  • Αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 1.350 MW εκ των οποίων 450 MW Offshore.
  • Εκτίμηση δυναμικού, οικονομοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας & αδειοδοτήσεις, όλα από το ITA Group.

Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικοί

  • Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού. Διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί 130 μετεωρολογικοί ιστοί 10, 20, 30, 40 και 60 μέτρων σε 100 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Σήμερα λειτουργούν 20 μετεωρολογικοί ιστοί σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025 με το οποίο οι ανεμολογικές μετρήσεις γίνονται δεκτές σε όλη την EU.
  • Ο Όμιλος ΙΤΑ διαθέτει σχετική διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ για την μέτρηση της Ταχύτητας και της Διεύθυνσης του ανέμου

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αφαλάτωση με Αιολική Ενέργεια για το νησί της Μήλου.
Με δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 4.500 m³/ημέρα και δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον 2.000 m³/ημέρα για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου του νησιού και για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

TOP