ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας είναι εξαιρετικά επίκαιρα, καθώς μπορούν να δράσουν καταλυτικά για τη βελτίωση πολλών και διαφορετικών τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας. Η βιοενέργεια, εξάλλου, συνδέεται με τη δημιουργία των περισσοτέρων θέσεων εργασίας από κάθε άλλη ΑΠΕ, με ποσοστό που αντιστοιχεί στο 40% επί του συνόλου των θέσεων εργασίας στις ΑΠΕ.

Ο Όμιλος εταιρειών ΙΤΑ δραστηριοποιείται ενεργά τα τελευταία χρόνια στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Έχει καταθέσει στο Β’ ΚΠΣ φάκελο για την εγκατάσταση και λειτουργία στο Δήμο Τυχερού Νομού Έβρου Σταθμού Συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ) ηλεκτρικής ισχύος 2.8 MWe για τις ανάγκες θέρμανσης του οικισμού με καύσιμο την τοπικά διαθέσιμη βιομάζα
  • Έχει διεξάγει έρευνα σχετικά με τη διαθέσιμότητα βιομάζας από δασικά υπολείμματα της βιομηχανικής περιοχής Kasoah Γκάνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δασών της Γκάνας και την εταιρία Aveltion Ghana Ltd. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής έχει υποβάλει πρόταση σε επενδυτικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ) ηλεκτρικής ισχύος 250 MWe σε συνεργασία με τις Δανικές εταιρίες ELSAM A/S και TECH-WISE A/S
  • Έχει υλοποιήσει μελέτες σκοπιμότητας για την επένδυση σε μονάδες συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ) με βιομάζα στις περιοχες Προβατώνα του Νομού Έβρου και στο Δήμο Αιγείρου Νομού Ροδόπης με καύσιμο τα υπολείμματα των εκκοκκιστηρίων και παράλληλη ανάπτυξη καλλιεργειών ενεργειακών φυτών στην περιόχη
  • Έχει λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ για την εγκατάσταση μονάδα συμπαραγωγής με καύση βιομάζας (ORC), ισχύος 2,18 MWe, στο Τυχερό Έβρου με καύσιμο αγριαγκινάρα η οποία θα καλλιεργείται και θα συλλέγεται τοπικά
  • Έχει λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ για την εγκατάσταση μονάδα συμπαραγωγής με καύση βιομάζας (ORC), ισχύος 2,18 MWe, στην περιοχή Βότρυς Δράμας με καύσιμο τοπικά διαθέσιμη δασική βιομάζα
  • Έχει καταθέσει πρόταση για την εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής με αεριοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MWe, στην περιοχή του Novi Sad, στη βόρεια Σερβία

Σημειώνεται ότι η εμπλοκή του Ομίλου στην εγχώρια ανάπτυξη της βιοενέργειας είναι πολύ ισχυρή, καθώς ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΤΑ είναι, ταυτόχρονα, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ).

TOP