ΟΡΑΜΑ

Η αποστολή μας:

Να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το φυσικό περιβάλλον μας

 

Οι αξίες μας:

Εταιρική και ατομική κοινωνική ευθύνη

Ανάπτυξη βασισμένη στην επιστήμη

Ηγετική συμπεριφορά

Παραγωγή κερδών, αλλά κέρδη από δραστηριότητα που ευνοεί την ανθρωπότητα και το περιβάλλον

TOP