ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • Διαχρονικά έχουν τοποθετηθεί 130 μετεωρολογικοί ιστοί 10, 20, 30, 40 και 60 μέτρων σε 100 θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Σήμερα λειτουργούν 20 μετεωρολογικοί ιστοί σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025. Διαπίστευση ΕΣΥΔ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

TOP