ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

O Όμιλος ΙΤΑ έχει παρουσία ετών και στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις σχετικές δραστηριότητες του ομίλου:

  • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, πιλοτικού ηλιακού σταθμού ισχύος 200 kWp σε απομακρυσμένο Ελληνικό νησί όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο, μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος σε συνεργασία με την Βρετανική Intersolar Group.
  • Κατάρτιση και υποβολή της πρώτης (1999) επενδυτικής πρότασης για Φωτοβολταικό Σταθμό ισχύος 165 kWp, στο Αντισκάρι Νομού Ηρακλείου για λογαριασμό της εταιρίας PV ENERGY S.A.
  • Ανάπτυξη στενών συνεργασιών με μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της Ισπανίας, επίσης εξειδικευμένους στην ηλιακή ενέργεια.

O Όμιλος ΙΤΑ υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών (PV) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 9.5 MW, στη βόρεια Ελλάδα, την Πελοπόννησο την Κρήτη και σε νησιά των Κυκλάδων.
  • Ανάπτυξη θερμικών ηλιακών σταθμών (CSP) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα.
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών Φ/Β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό πελατών.

Για όλα τα έργα που αναπτύσσει στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ο Όμιλος ΙΤΑ καλύπτει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, όπως εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας, αδειοδότηση, ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης, εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών εφαρμογής, κατασκευή έργων «με το κλειδί στο χέρι», υλοποίηση δοκιμών και θέση σε λειτουργία.
Αλλά και μετά την θέση σε λειτουργία ο όμιλος ΙΤΑ, παρέχει μέσω της θυγατρικής , την διαχείριση της λειτουργίας και την συντήρηση ηλιακών σταθμών (PV & CSP).

TOP