ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΒΛΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Αντώνιος Γερασίμου

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος & Ναυπηγός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μανταλένα Γερασίμου

Οικονομολόγος-Περιβαλλοντολόγος, MSc in Environmental Management

Μέλος
Ευάγγελος Γερασίμου

Ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλος
Γεώργιος Κωνσταντάκης

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος
Απόστολος Μητσοβολέας

Οικονομολόγος

ΣΤΕΛΕΧΗ

Διευθυντής Λειτουργιών
Δημήτριος Μοίρας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Νομικός Σύμβουλος
Μάνθος Αφεντουλίδης

Δικηγόρος

Οικονομικός Διευθυντής
Στυλιανός Ανδρέου

Οικoνομολόγος

Τεχνικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Στρούτζας

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc in Advanced Manufacturing Technology

Διευθυντής Έργων
Γιώργος Ρελάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΜSc in Renewable Energy Systems Technology

Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης
Νίκος Δαμάτης

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης MSc in Manufacturing Systems Engineering

Διευθυντής Τμήματος Θερμικών Έργων
Πέτρος Αρβανιτάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Διευθυντής Τμήματος Βιομάζας
Γιώργος Διαμαντής

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

TOP